ตั้งค่า pin ใหม่กรอก เบอร์โทรศัพท์ในระบบ discount percent